SOCAR

Mühəndis

1212 AZN

undefined 

Vakansiyanın təsviri:

 • Lokal kompüter şəbəkəsi və avtomatlaşdırılmış mühafizəsiqnalizasiya, video müşahidə, keçid-nəzarət (turniket, şlaqbaum) sistemləri qurulacaq obyektə texniki baxış keçirmək və ilkin mühəndis-texnikiqiymətləndirmə aparılmaq, sistemin layihələndirilməsi üçün zəruri məlumatları hazırlamaq;
 • Avtomatlaşdırılmış mühafizə-siqnalizasiya, video müşahidə, keçidnəzarət sistemlərinin layihəyə, mövcud standartların tələblərinə uyğun quraşdırılmasını və sazlanmasını təmin etmək;
 • Lokal kompüter şəbəkələrinin layihəyə, mövcud standartların tələblərinə uyğun texniki quraşdırılmasını təmin etmək;
 • Telekommunikasiya xətlərinin (simmetrik, optik lifli, koaksial, dolanmış cüt əsaslı kabel növlərinin) çəkilişini (inzibati, istehsalat və açıq sahələrdə, o cümlədən çöl şəraitində, yeraltı kanallar, hava dirəkləri vasitəsilə) xətt avadanlıqlarının qoşulmasını təmin etmək,
 • Texniki standartlara, normalara, istismar qaydalarına, təlimatlarına və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq telekommunikasiya xətt və avadanlıqlarının xidmətini və təmirini təmin etmək,
 • Nasaz lokal şəbəkə və kabel-kommunikasiya xətlərinin texniki müayinəsini, o cümlədən texniki baxış keçirmək, zəruri texniki testlərin, ölçmə-hesablama işlərini aparmaq və ilkin sənədləşmə işini təmin etmək;
 • Lokal kompüter şəbəkəsi və avtomatlaşdırılmış mühafizəsiqnalizasiya, video müşahidə, keçid-nəzarət (turniket, şlaqbaum) sistemlərinin quraşdırılması prosesindən öncə iş şəraitini texniki hazırlamaq, nəzarətinə verilmiş işçi olarsa, onlara işin və şəraitin xarakterinə uyğun olaraq, texniki və təhlükəsizlik təlimatları keçmək;
 • Mərkəzin illik və perspektiv iş layihə, planlarının hazırlanmasında komanda daxilində iştirak etmək;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət etmək.

Xüsusi tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 1 İl / Müvafiq sahə üzrə Müvafiq sahə üzrə mütəxəssis vəzifəsində 1 il iş təcrübəsi tələb olunur.
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Detallara diqqət
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Öyrənmə qabiliyyəti
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft  Word
 • Microsoft  Outlook
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Bilməlidir Elektrotexnikanın nəzəri əsaslarını;
 • Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin əsaslarını;
 • Lokal kompüter şəbəkəsi və avtomatlaşdırılmış mühafizə-siqnalizasiya, video müşahidə, keçid-nəzarət (turniket, şlaqbaum) sistemlərinin qurulması ilə əlaqəli normativ hüquqi sənədləri və metodik materialları;
 • Qurulacaq texniki vasitələrin təyinatını, quruluşunu, iş prinsiplərini, quraşdırma norma və qaydalarını;
 • Kompüter və təşkilati texnikanın iş prinsipini;
 • İş prosesində zəruri olan testerlər və digər ölçü cihazları ilə işləmə qaydalarını;
 • telekommuikasiya xətt və avadanlıqlarında yaranmış nasazlıqların müəyyənləşdirilməsi metodlarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

 

Elanın bitmə tarixi: 28.02.2023