Kiber Təhlükəsizlik üzrə Mütəxəssis

PASHA Insurance

Kiber Təhlükəsizlik üzrə Mütəxəssis

undefined 

 

Vəzifə və öhdəliklər:

 • İnformasiya təhlükəsizliyinə aid alətlərlərinin köməyi ilə (eləcədə digər imkanlar/addımlarla) şəbəkə, kompüter sistemləri, veb tədbiqləri və digər rəqəmsal infrastruktura bağlı aktivlərdə boşluqların və təhdid doğurucu vəziyyətlərin aşkarlanması üçün skanlamaların aparılması və hesabatın hazırlanması;
 • Aşkarlanmış boşluqların aradan qaldırılması üçün İT və İnformasiya Təhlükəsizliyi komandaları ilə sıx işləmək;
 • Veb və Mobil tədbiqlərin o cümlədən İT İnfrastruktur üzrə penetrasiya testlərin keçirilməsi
 • Rəqəmsal infrastrukturun bir neçə sahə üzrə müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların gündəlik monitorinqinin aparılması, hesabatın çıxarılması və analizi.
 • Statik və Dinamik kod analiz prosesini daimi olaraq izləmək
 • Veb və mobil tədbiqləri üzərində kod incələnməsi aparılaraq boşluqları aşkarlamaq, təhlükəsiz kod yazılması üçün təkliflər vermək;

Bilik və bacarıqlar:

 • İnformasiya Texnologiyaları və ya İnformasiya Təhlükəsizliyi sahəsi üzrə ali təhsil;
 • İnformasiya Texnologiyaları və ya, İnformasiya Təhlükəsizliyi sahəsində ən azı 1 il, iş təcrübəsi;
 • Azərbaycan dilini əla, ingilis və rus dilini yaxşı səviyyədə bilən;
 • Təhlükəsizliyin təmin edilməsi sistemlərinin iş prinsiplərini anlayan və ümumi şəbəkə təhlükəsizliyi haqqında məlumata sahib olan;
 • Veb, mobil və infrastruktur üzrə “Penetrasiya testləri” sahəsində iş təcrübəsi
 • Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində (C#, Python, Javascript,və.s) yazılmış Veb və mobil tədbiqlərin kod audit təcrübəsi 
 • OWASP mobil və veb metodologiyası ilə geniş biliklərə sahib olması.
 • WAF, Firewall, IDS/IPS, Active Directory, SIEM ilə geniş biliklərə sahib olması
 • Analitik düşüncə və stressə dözümlü olmaq bacarığı;
 • Texniki konsepsiyada olan problemləri və fikirləri digər şəxslərə çatdırmaq bacarığı (texniki biliklərə malik və yaxud əksinə, texniki biliklərə malik olmayan şəxslərə);
 • Ünsiyyətqurma və komandada işləmək bacarığı;
 • Səbrli və soyuqqanlı olmaq bacarığı.

Müraciət üçün: [email protected] 

Responsibilities:

 • Identifying and reporting possible threats, vulnerabilities to corporate assets such servers, web applications, services, endpoints, network devices and other computer systems.
 • Work closely with IT and Information Security teams to resolve identified issues/vulnerabilities;
 • Conducting penetration tests on IT Infrastructure as well as, on Mobile and Web applications.
 • Daily monitoring, of security products utilized to protect digital infrastructure and reporting possible incidents;
 • Constantly monitoring of Static and Dynamic code analysis process.
 • Conducting security code review on web and mobile applications, providing suggestions for secure code writing;

Requirements:

 • Degree in the area of Information Technology or Information Security;
 • At least 1 year of work experience in the field of Information Technology or Information Security;
 • Excellent knowledge of Azerbaijani and good knowledge of English and Russian;
 • Understanding the working principles of security systems, and good knowledge of network security;
 • Experience in conducting Penetration Test of Web and Mobile applications as well as, in IT Infrastructure.
 • Experience on security code review of Web and Mobile applications written in different languages (C#, Python, Javascript etc.)
 • Solid knowledge of OWASP methodology on Mobile and Web applications.
 • Solid knowledge of solutions such as WAF, Firewall, IDS/IPS, Active Directory and SIEM.
 • Analytical thinking and stress tolerance;
 • Ability to communicate problems and ideas in a technical concept to others (those with technical knowledge or, conversely, those without technical knowledge);
 • Ability to communicate and work in a team;
 • Ability to be patient and handle multiple tasks, projects at the same time;

For application: [email protected] 

Elanın bitmə tarixi: 09.03.2023