PASHA Holding

Senior Data Analyst NW

undefined 

 

PAŞA Holdinq Biznes Qrupu tərkibində Baş data analitiki vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri (Öhdəliklər):

 • Portfel şirkətlərinin performansının idarə olunması müzakirələrinə rəhbərlik edilməsi;
 • Böyük mülkiyyət və ictimai məlumat mənbələrindən istifadə edərək strateji biznes şaquliləri üzrə analitik istifadə hallarının (məsələn, bazarın ölçülməsi) layihələndirilməsi və icrası;
 • Strukturlaşdırılmamış biznes problemlərinin kəmiyyət və keyfiyyət problemlərinə çevrilməsi (yəni, fərziyyələr formalaşdırmaq və onları yoxlamaq bacarığı);
 • Biznes müzakirələri aparmaq (məsələn, hədəfləmə və seqmentləşdirmə strategiyaları) üçün müştəri davranışı haqqında məlumatların əldə edilməsi və nəticələrin biznes tərəfdaşlarına və yüksək səviyyəli liderlərə aydın şəkildə çatdırılması;
 • Məlumat nümunələrinin və tendensiyaların müəyyən edilməsi və biznesin planlaşdırılmasında, prosesin təkmilləşdirilməsində, həllin qiymətləndirilməsində biznes qərar qəbuletmə qabiliyyətini artırmaq üçün anlayışların təmin edilməsi;
 • İstifadə hallarınının həyata keçirilməsi üçün müvafiq daxili və xarici biznes funksiyaları (məs. məhsul, marketinq, əməliyyatlar və analitik qruplar) ilə sıx əməkdaşlıq edilməsi;
 • İstifadə nümunəsinin həyata keçirilməsinin bir hissəsi kimi daxili və xarici məlumat analitiklərinə təlimatların verilməsi.

Tələb olunan bilik, təcrübə və bacarıqlar:

 • Müvafiq sahədə ən azı 2 il iş təcrübəsi daxil olmaqla 8 il ümumi iş təcrübəsi;  
 • STEM üzrə bakalavr və ya magistr dərəcəsi (statistika, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat);
 • Mükəmməl azərbaycan, ingilis və rus dili bilikləri;
 • Verilənlərin analitikası, verilənlər bazaları, statistik modelləşdirmə, proqnozlaşdırıcı analitika, yanında satın alma modeli, maşın öyrənməsi və ya məlumat elmi ilə bağlı iş təcrübəsi;
 • Böyük verilənlərin inkişaf etdirilməsi təcrübəsi və Python (və ya oxşar dillər) və əlaqəli analitika kitabxanaları üzrə praktiki biliklər;
 • Əla vizuallaşdırma bacarıqları (Tableau, Power BI və ya digərləri);
 • Analitik alətlər ilə təcrübə (DataIKU, Alteryx və ya digərləri).

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

 • CV e-mail ünvanına göndərilməlidir [email protected];
 • Mövzu sətrində “Bzines Qrupu daxilində Baş data analitiki (NW)” qeyd olunmalıdır;
 • CV-lər 29 aprel, 2023-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

 

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Senior Data Analyst within the Business Group. 

Job description (Accountabilities):

 • Guide performance management discussions of portfolio companies; 
 • Designing and executing analytical use cases (e.g. market sizing) across strategic business verticals using large proprietary and public data sources; 
 • Translating unstructured business challenges into quantitative and qualitative problems (i.e. ability to formulate hypotheses and test them); 
 • Extracting customer behavioral insights to drive business discussions (e.g. targeting and segmentation strategies), and clearly communicating findings to business partners and senior leaders;
 • Identifying data patterns & trends, and providing insights to enhance business decision making capability in business planning, process improvement, solution assessment;
 • Working closely with relevant internal and external business functions (e.g. product, marketing, operations and analytics teams) to execute use cases;
 • Providing guidance to internal and external data analysts as part of use case implementation.

Knowledge, experience and skills required:

 • 8 years of total work experience, including 2 years industry specific work experience;
 • Undergraduate or Graduate degree in STEM (statistics, technology, engineering and math);
 • Excellent knowledge of Azerbaijani, English and Russian;
 • Experience relating to data analytics, data mining, statistical modeling, predictive analytics, next to buy model, machine learning or data science related work; 
 • Proficiency in Big Data development experience and hands-on knowledge of Python (or similar languages) and related analytics libraries;
 • Excellent visualization skills (Tableau, Power BI or others); 
 • Experience with analytical tools (DataIKU, Alteryx or others).

How to apply:

Interested candidates are requested to submit: 

 • CV to e-mail [email protected];
 • Put “Business Group Senior Data Analyst (NW)” in the subject line;
 • CVs should be sent by April 29, 2023.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

Elanın bitmə tarixi: 30.04.2023